Rubi Verf en Wand
Image default
Woning en Tuin

Bouwtechnische keuringen voor veilig wonen

Het is altijd aan te raden om bij de aankoop van een woning of een gebouw een bouwkundige keuring te laten uitvoeren. Waar er op het eerste gezicht niets mis lijkt kan er achter een muur of
onder een vloer een heel drama schuilgaan. Oudere panden kunnen gevaarlijke mankementen
hebben. Bouwtechnische keuringen hebben betrekking op alle onderdelen van een huis. Dit gaat van
de dakpannen tot aan de kruipruimte en alles wat ertussen zit. Leidingen moeten in orde zijn, zeker
wanneer het om gasleidingen gaat. Bij het, door natuurlijke wijze, verzakken van een pand komen
alle onderdelen onder druk te staan. Een leiding zou daardoor kunnen scheuren, dus het is goed om
op de hoogte te zijn van de huidige conditie van een pand voordat er tot aankoop wordt overgegaan.
Ook vochtmetingen worden er verricht om optrekkend- en doorslaand vocht te kunnen traceren
evenals houtrot.

Onafhankelijke experts aan het werk

Bouwkundige experts voeren een keuring uit. Door de kennis en ervaring wordt er met een ander
oog naar een woning gekeken. Het is niet alleen belangrijk om te weten wat de huidige staat van een
dak is, maar ook de levensverwachting ervan. De technische rapportage is twaalf maanden geldig en
wordt meestal betaald door de koper omdat deze er het meeste baat bij heeft. Een gezond pand
zonder schimmels en andere gebreken vertegenwoordigd een bepaalde waarde en een
keuringsrapport ondersteunt dat. Bouwtechnische keuringen kunnen worden aangevraagd en zijn in
sommige gevallen verplicht om te laten uitvoeren. Wanneer een taxateur inziet dat er achterstallig
onderhoud is moet men ook een keuring laten verrichten. Het keuringsrapport geeft inzicht in de
kosten die gemaakt moeten gaan worden om een pand weer fit te krijgen. Dankzij keuringen kan er
worden voorkomen dat er in een valkuil wordt gestapt.